Erzurum hangi taşıyla ünlüdür?

Yazar: admin

Erzurum hangi taşıyla ünlüdür?

Yarışma Soruları, Erzurum hangi taşıyla ünlüdür? sorusuna verilen cevap ==> Oltu

Daha Fazla Bilgi

  • Eskiden savaşlardan elde edilen bir gelirdi. Düşmanın elinden ya da savaş meydanından elde edilen her türlü gelir kaynağına ne isim verilir? cevap Ganimet
  • Eskiden savaşlardan elde edilen bir gelirdi. Düşmanın elinden ya da savaş meydanından elde edilen her türlü gelir kaynağına ne isim verilir? cevap Ganimet
  • Et kesimi de denilen Hıristiyanların büyük perhize girmek üzere oldukları döneme ne ad verilir? cevap Apukurya
  • Eskiden kitap satan kişilere ve şu anda da eski kitapları satan kişilere ne isim verilir? cevap Sahaf
  • Eskiden Saraylarda Ve Büyük Konaklarda Halayıkların Başında Bulunan Kadına Ne Ad Verilirdi? cevap Kalfa
  • Endülüs Emevilerinin toprakları olan bugünkü İspanyada doğan İslam dünyasının tanınmış müelliflerindendir. İspanyanın İşbiliye kentinde doğduktan sonra önce Konyaya gelmiş, oradan da Şama geçerek birçok eserler ortaya koymuştur. Eserlerinden bazıları “FutuhatüI-Mekkiyye” ve “FususuI-Hikem”dir. Eserleri bugün bile dikkatle takip edilmektedir. Bu kişinin adı nedir? cevap Muhyiddin Arabi
  • Eskiden kitap satan kişilere ve şu anda da eski kitapları satan kişilere ne isim verilir? cevap Sahaf
  • Eskişehir İlimizde Çıkarılan Ve İşlenmesi Son Derece Kolay Olan, Beyaz Renkli, Gözenekli Bir Mineral Olan Taşın Adı Nedir? cevap Lületaşı
  • Fenotipin oluşması için gereken genetik yapıya ne denir? cevap Genotip

Daha fazla Yarışma Soruları Kişisel Gelişim Yazıları