Kâğıt İle Oynan Ve En Az Sayısı Olanın Kazandığı İskambil Oyunu Nedir?

Yazar: admin

Kâğıt İle Oynan Ve En Az Sayısı Olanın Kazandığı İskambil Oyunu Nedir?

Yarışma Soruları, Kâğıt İle Oynan Ve En Az Sayısı Olanın Kazandığı İskambil Oyunu Nedir? sorusuna verilen cevap ==> Fitil

Daha Fazla Bilgi

  • Kasıtlı olarak bir hizmetin veya bir iş kurumunun normal işleyişine mani olmaya yönelmiş bariz temayüle ne denir? cevap Sabotaj
  • İnsanların ve nesnelerin ruhlar tarafından yönetildiğine inanılan dinsel görüşün adı nedir? cevap Animizm
  • Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirler? cevap Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirler? cevap Karayolları Genel Müdürlüğü
  • İnsanların ve nesnelerin ruhlar tarafından yönetildiğine inanılan dinsel görüşün adı nedir? cevap Animizm
  • Karayollarındaki işaretleme standartlarını hangi kuruluş belirler? cevap Karayolları Genel Müdürlüğü
  • Kırlarda, orman ya da bahçelerde çalı çırpıdan yapılmış bekçi veya avcı kulübesine verilen ad nedir? cevap Kümültü
  • Jeolojik çağlarda yeryüzünde yaşayan canlıları inceleyen bilim dalının adı nedir? cevap Paleontoloji
  • Kendi kendini yönetme hakkı tanımaya dayanan siyasi akımın adı nedir? cevap Self Determinasyon
  • İstanbulda bulunan ve adına şarkılar, şiirler yazılan Haliçin eski adı nedir? cevap Altın Boynuz

Daha fazla Yarışma Soruları Kişisel Gelişim Yazıları